Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc

thương tiếc kính báo :

Cha GIUSE TRẦN VĂN ĐỊNH

đã an nghỉ trong Chúa lúc 16 giờ 00, Chúa nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2015

tại Giáo xứ Chi Lăng, Đà Lạt ; hưởng thọ 67 tuổi, 40 năm linh mục.

Cha GIUSE

·           Sinh ngày 01 tháng 02 năm 1948 tại Liên Quy, Nga Sơn, Thanh Hóa.

·           Thụ phong linh mục ngày 17 tháng 8 năm 1975 tại Đà Lạt.

·           1975 – 1991 : Phục vụ tại Tòa Giám mục

·           4/1991 – 3/2014 : Quản xứ Tùng Nghĩa.

·           3/2014 đến nay : Quản xứ Chi Lăng.

 

-         Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 16 giờ 00 tại Nhà thờ Chi Lăng,

      thứ hai, ngày 01 tháng 6 năm 2015.

-        Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng,

     lúc 09 giờ 00, thứ tư, ngày 03 tháng 6 năm 2015.

-        An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha GIUSE, và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc

đồng kính báo.


Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Giuse theo qui định của Giáo phận.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông