HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

Nữ tu ANÊ NGUYỄN THỊ TỰA

 

             Sinh ngày 06  tháng 8 năm 1927  tại Kim Sơn – Hà Nam Ninh

Khấn Lần Đầu:                      ngày 02 tháng 02 năm 1949

Khấn Trọn Đời:                     ngày 02 tháng 02 năm 1956

Ngân Khánh Khấn Dòng:     ngày 02 tháng 02 năm 1974

Kim Khánh Khấn Dòng:       ngày 02 tháng 02 năm 1999

Ngọc Khánh Khấn Dòng:     ngày 02 tháng 02 năm 2009

            

             Đã được Chúa gọi về lúc 16g45 Thứ Ba, ngày 02  tháng 6 năm 2015, tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng.  Hưởng thọ 89 tuổi – 66 năm Khấn Dòng.

 

             Nghi thức Tẩn Liệm lúc 16g45 Thứ Tư, ngày 03 tháng 6 năm 2015

             Thánh lễ An Táng lúc 06g30 Thứ Năm, ngày  04  tháng 6 năm  2015  tại Nguyện Đường Hội Dòng (115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

             An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Giám Quản, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị  ANÊ  của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà LạtMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông