TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

  

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý Cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊSA VŨ THỊ LOAN

Thân mẫu của cha Gioan Baotixita Phạm Minh Phụng

đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 00, thứ sáu, ngày 05 tháng 6 năm 2015 tại tư gia thuộc Giáo xứ Tân Rai, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 68 tuổi.

·        Nghi thức Tẩm liệm tại tư gia lúc 06 giờ 00, thứ Bẩy, ngày 06 tháng 6 năm 2015

·        Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Rai lúc 07 giờ 30, thứ hai, ngày 08 tháng 6 năm 2015.

·        An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Rai.

 

Kính mời quý Cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng và hiệp ý cầu nguyện cho Bà cố Têrêsa sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông