TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

     

 

 

HIỆP THÔNG

 

 

Kính thưa quý Cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE TRẦN (Phạm) HỮU ĐẠO

Thân phụ của nữ tu TÊRÊSA PHẠM THỊ KIM QUYÊN,

thuộc Hội Dòng Đaminh.

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 2 giờ 30, thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2015,

tại tư gia ở Lạc Viên, Đơn Dương.

thuộc Giáo xứ Lạc Viên, Giáo hạt Đơn Dương.

Hưởng thọ 63 tuổi.

-     Nghi thức Tẩm liệm tại tư gia

lúc 17 giờ 00, thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2015.

-     Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Lạc Viên

lúc 05 giờ 00, thứ năm, ngày 23 tháng 7 năm 2015.

-      An táng tại nghĩa trang Lạc Viên.

Kính xin quý Cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố GIUSE

sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông