TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

     

 

 

HIỆP THÔNG

 

 

Kính thưa quý Cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHÊRÔ LÊ QUANG HỢP

Thân phụ Cha GB. LÊ KIM HUẤN

Quản xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 12 giờ 40, thứ bảy, ngày 01 tháng 8 năm 2015,

tại tư gia thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 91 tuổi.

- Nghi thức Tẩm liệm

lúc 08 giờ 30, Chúa nhật, ngày 02 tháng 8 năm 2015.

- Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu,

lúc 07 giờ 30, thứ ba, ngày 04 tháng 8 năm 2015.

-  An táng tại nghĩa trang Phường Lộc Phát.

Kính mời quý Cha và quý cộng đoàn tham dự thánh lễ an táng,

và hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố PHÊRÔ,

sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông