TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ LÝ

Thân mẫu của :

           Nữ tu Anna Vũ Thị Hồng

           thuộc Hội Dòng nữ Đaminh Rosa Lima,  

           cộng đoàn giáo xứ Tu Tra, Đơn Dương,

           đã an nghỉ trong Chúa

           lúc 10 giờ 00, thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2015

tại tư gia thuộc giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà lạt.

Hưởng thọ 86 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 6 giờ 00, thứ bẩy, ngày 17 tháng 10 năm 2015

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm LT. lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm LT.

 

Kính xin quý Cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà cố Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông