TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Ông Cố PHANXICÔ PHẠM MINH THẮNG

Thân phụ của :

Nữ tu Maria Phạm Thị Khánh Nhung

thuộc Nữ Tu hội Nhập thể - Tận hiến – Truyền giáo,  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 08 giờ 05, Chúa Nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2015

tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Lạc, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng dương 54 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia                                        

lúc 06 giờ 00, thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2015

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Lạc, giáo hạt bảo Lộc              

     lúc 06 giờ 30, thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Lạc.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông cố Phanxicô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông