TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Ông Cố PHANXICÔ XAVIÊ HOÀNG KIM PHONG

Thân phụ của :

Nữ tu Têrêsa Hoàng Mỹ Kim Thiết

thuộc Nữ Tu hội Nhập thể - Tận hiến – Truyền giáo,  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 09 giờ 30, thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2015

tại tư gia thuộc giáo xứ Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tầu.

Hưởng thọ 66 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia                                         

lúc 17 giờ 30, thứ năm, ngày 29 tháng 10 năm 2015

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Xuân Sơn              

     lúc 08 giờ 00, thứ bẩy, ngày 31 tháng 10 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Xuân Sơn.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông cố Phanxicô Xaviê  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông