TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Ông Cố GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN HÀM

Thân phụ của :

Nữ tu Maria Rosa Nguyễn Thị Ngọc Túy

thuộc hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm,

cộng đoàn giáo xứ Ngọc Thanh, giáo phận Xuân Lộc,

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 15 giờ 00, thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2015

tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Rai, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 82 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia                                         

lúc 10 giờ 00, thứ ba, ngày 01 tháng 12 năm 2015

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Rai             

     lúc 05 giờ 00, thứ năm, ngày 03 tháng 12 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Rai.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông cố Gioan Baotixita  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông