TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Ông Cố GIUSE TRẦN VĂN BÀI

Thân phụ của :

Nữ tu Maria Trần Thị Vóc

thuộc dòng Cát Minh – Bình Triệu,  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 15 giờ 15, thứ bẩy, ngày 31 tháng 10 năm 2015

tại tư gia thuộc giáo xứ Đại Lộc, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 66 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia                                        

lúc 09 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2015

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Đại Lộc              

     lúc 06 giờ 30, thứ hai, ngày 02 tháng 11 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Đại Lộc.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông cố Giuse  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông