TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ MỪNG (Bà cố Tỉnh)

Thân mẫu của :

Nữ tu Maria Phan Thị Tươi

thuộc hội dòng Phaolô,

cộng đoàn Phaolô – Đà Nẵng

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 04 giờ 45, thứ sáu, ngày 04 tháng 12 năm 2015

tại tư gia thuộc giáo xứ Bảo Lộc, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 85 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia                                        

lúc 18 giờ 00, thứ sáu, ngày 04 tháng 12 năm 2015

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Bảo Lộc             

     lúc 06 giờ 30, thứ hai, ngày 07 tháng 12 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Bảo Lộc.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà cố Maria  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông