TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Ông Cố GIUSE NGUYỄN NGỌC CHÍNH

Thân phụ của :

Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Huyền

thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt,

Phụ trách cộng đoàn Thanh Sơn , Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 11 giờ 20, thứ sáu, ngày 04 tháng 12 năm 2015

tại tư gia thuộc giáo xứ Thanh Xuân, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 70 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia                                         

lúc 06 giờ 00, thứ bẩy, ngày 05 tháng 12 năm 2015

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thanh Xuân             

     lúc 04 giờ 30, thứ hai, ngày 07 tháng 12 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thanh Xuân.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông cố Giuse  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông