TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Ông Cố PHÊRÔ ĐẶNG VĂN KÍNH

Thân phụ của :

Cha Gioakim Đặng Việt Cường

thuộc Dòng Đức Mẹ Đồng Công,

phụ trách cộng đoàn Đa Thiện, Đà lạt

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 16 giờ 45, thứ bẩy, ngày 19 tháng 12 năm 2015

tại tư gia thuộc giáo xứ Bùi Thượng, hạt Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc.

Hưởng thọ 69 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia                                         

lúc 10 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2015

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Bùi Thượng             

     lúc 08 giờ 00, thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2015.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Bùi Thượng.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông cố Phêrô  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông