HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

Nữ tu TÊRÊXA NGUYỄN THỊ BẢO

Nguyên Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

        Sinh ngày 05 tháng 3 năm 1947  tại Trác Bút – Duy Tiên – Hà Nam

       

        Khấn Lần Đầu ngày 07 tháng 5 năm 1966

        Khấn Trọn Đời ngày 01 tháng 6 năm 1972

        Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 07 tháng 5 năm 1991

       

       

        Đã được Chúa gọi về lúc 21g00

        Thứ Sáu, ngày 08  tháng  01  năm 2016

        Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

        Hưởng thọ 69 tuổi – 50 năm Khấn Dòng.

 

Nghi thức Tẩn Liệm lúc 16g30 Thứ Bảy, ngày 09 tháng 01 năm 2016

Thánh lễ An Táng lúc 06g30 Thứ Hai,

        ngày  11  tháng 01 năm  2016  tại Nguyện Đường Hội Dòng

(115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

        An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha,

Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị  TÊRÊXA  của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà LạtMục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông