Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ


Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc

  kính báo :

Cha GIUSE MARIA NGUYỄN KIM NGÔN

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 45, Thứ năm, ngày 14 tháng 01 năm 2016

tại Giáo xứ Dốc Mơ, Gia Kiệm, Giáo phận Xuân Lộc ;

hưởng thọ 91 tuổi, 60 năm linh mục.

Cha GIUSE

·         Sinh ngày 09 tháng 7 năm 1925 tại Thạch Bi, Nam Định, Giáo phận Bùi Chu

·         Thụ phong linh mục :         ngày 04 tháng 8 năm 1956 tại Sàigòn.

·         08/1956 – 11/1957 :   Phó xứ Dốc Mơ

·         11/1957 – 11/1962 :   Phó xứ Du Sinh

·         11/1962 – 09/1963 :   Tuyên úy Trường Adran

·         10/1963 – 03/1965 :   Nghỉ bệnh tại Sàigòn và Tân Bùi

·         03/1965 – 05/1971 :   Phó xứ chánh tòa, biệt cư tại họ Du An (An Bình)

·         06/1971 – 07/1990 :   Chánh xứ An Bình

·         1990 – 2009 :              Chữa bệnh và dưỡng bệnh tại Pháp

và làm tuyên úy cho Dòng nữ Phan Sinh (1993-2007)

·         Từ 2010 đến 2016 :           Về Việt Nam và nghỉ hưu tại Giáo xứ Dốc Mơ,

Giáo phận Xuân Lộc.

 

-      Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 15 giờ 00 tại Nhà thờ Dốc Mơ

thứ sáu, ngày 15 tháng 01 năm 2016.

-      Thánh lỄ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Dốc Mơ

     lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 18 tháng 01 năm 2016.

-      An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Dốc Mơ.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha GIUSE MARIA,  và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc

đồng kính báo.


Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Giuse theo qui định của Giáo phận.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông