TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Luận

Thân mẫu của :

Nữ tu Maria Trần Thị Khuyến (qua đời năm 2010) 

thuộc dòng MTG Thủ Đức,

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 04 giờ 15, thứ Tư, ngày 10 tháng 02 năm 2016

tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Hóa, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 91 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia                                        

lúc 06 giờ 00, Thứ Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Hóa              

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 15 tháng 02 năm 2016.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Hóa.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà cố Lucia  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông