ĐAN VIỆN THÁNH MẪU CHÂU SƠN

       ĐƠN DƯƠNG – LÂM ĐỒNG

  Email : vanphongcsdd@gmail.com

                ĐT : 0633849164

 

 

“ Tôi sống không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi ”

(Gl 2, 20)

 

 

 

“ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH ”

 

Viện Phụ và Cộng đoàn Châu sơn trân trọng kính báo :

 

Đan sĩ Dionysio

Trần Quang Thiều

 

Sinh ngày : 18-03-1930

Nguyên quán : Mỹ Lộc, Vụ bản, Nam Định

Nhập Dòng : 25-07-1970

Tập sinh : 20-03-1971

Khấn tạm : 19-03-1973

Khấn trọn : 15-08-1977

 

 

Vừa được Chúa gọi về vào lúc 3g00 ngày 14-02-2016  tại Đan Viện.

 

Nghi thức nhập quan tại Đan Viện lúc 9g00 ngày 14-02-2016

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào sáng ngày thứ hai 15-02-2016, Lúc 6g00

Tại Nguyện đường Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn

Xã Lạc Xuân, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 

 

Viện Phụ

 và Cộng đoàn Châu Sơn đồng kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông