TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ tu MAĐALÊNA NGUYỄN NGỌC HUÊ

Thuộc Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Cộng đoàn Phaolô Nagiarét Đà Lạt

 

        đã an nghỉ trong Chúa

lúc 13 giờ 15, thứ ba, ngày 16 tháng 02 năm 2016

Hưởng thọ 92 tuổi.

·         Nghi thức tẩm liệm tại Nhà Mẹ Hội Dòng

lúc 09 giờ 00, thứ Tư, ngày 17 tháng 02 năm 2016.

·         Thánh lễ an táng tại Nguyện Đường Tu Viện, 4 Tôn Đức Thắng-Q1-

    TP. Hồ Chí Minh           

lúc 05 giờ 15, thứ Năm, ngày 18 tháng 02 năm 2016.

·         Sau đó, hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho linh hồn Mađalêna  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông