TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ tu MARIA TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

Thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

 

        đã an nghỉ trong Chúa

lúc 23 giờ 00, thứ năm, ngày 18 tháng 02 năm 2016

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

Hưởng thọ 87 tuổi – 64 năm khấn dòng.

·         Nghi thức tẫn liệm  

lúc 17 giờ 00, thứ sáu, ngày 19 tháng 02 năm 2016.

·         Thánh lễ an táng tại Nguyện Đường Hội Dòng, 115 Lê Lợi, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng

lúc 06 giờ 30, thứ bẩy, ngày 20 tháng 02 năm 2016.

·         An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho linh hồn Maria  sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông