TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố Catarina Trần Thị Khuyên

Thân mẫu của Nữ tu Maria Justine Nguyễn Thị Hồng

thuộc dòng MTG Cần Thơ

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 01 giờ, thứ sáu, ngày 19 tháng 02 năm 2016

tại tư gia thuộc giáo xứ Kitô Vua, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 86 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia                                        

lúc 06 giờ 00, Thứ bảy, ngày 20 tháng 02 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Kitô Vua              

lúc 04 giờ 30, thứ hai, ngày 22 tháng 02 năm 2016.

·         An táng tại nghĩa trang Lộc Phát.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà cố Catarina sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông