TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIOAKIM NGUYỄN VĂN ĐÊ

Thân phụ nữ tu Anna Nguyễn Thị Ngọc Sang

thuộc Nữ Tu Hội Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 11 giờ 00, thứ hai, ngày 09 tháng 5 năm 2016,

tại tư gia, giáo xứ Thới Thạnh, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, tp. Cần Thơ.

Hưởng thọ 86 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập quan lúc 19 giờ 30, thứ hai, ngày 09 tháng 5 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thới Thạnh, giáo hạt Cần Thơ

lúc 07 giờ 00, thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016.

·         Hỏa táng tại Tp. Cần Thơ.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Gioakim sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông