HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

 

Nữ tu ROSA TRẦN THỊ TIN

  Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1929  tại Tân Hải – Thanh Hoá

           Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1947

           Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1953

           Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1972

           Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1997

           Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2007

           Đã được Chúa gọi về lúc 12g45

           Thứ Hai, ngày 06  tháng  06  năm 2016

           Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

           Hưởng thọ 87 tuổi   69 năm Khấn Dòng.

Nghi thức Tẫn Liệm lúc 06g30 Thứ Ba, ngày 07  tháng  06  năm 2016

Thánh lễ An Táng lúc 16g30 Thứ Ba,

             ngày  07  tháng  06  năm  2016  tại Nguyện Đường Hội Dòng

(115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

             An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

 

    Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ,

    Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha,

    Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ nam nữ và Quý Vị,

    thương cầu nguyện cho linh hồn Chị  ROSA  của chúng con

    sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà Lạt