TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố ĐAMINH LÊ VĂN GIÁM (MẬU)     

Thân phụ nữ tu Maria Lê thị Lan Hương

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán 

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 11 giờ 45, thứ năm, ngày 09 tháng 6 năm 2016,

tại tư gia, giáo xứ Thiện Lộc, tp. Bảo Lộc

Hưởng thọ 82 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm lúc 05 giờ 30, thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thiện Lộc, Bảo Lộc

lúc 06 giờ 30, thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2016.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thiện Lộc.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Đaminh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông