TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Cụ Cố MARIA PHẠM THỊ HIỀN         

Thân mẫu nữ tu CATARINA NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN,

thuộc Hội Dòng Tiểu Muội  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 0 giờ 30, thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2016,

tại tư gia, giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt.

Hưởng thọ 86 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập liệm lúc 18 giờ 00,

thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt

lúc 06 giờ 00, thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

·         Hỏa táng tại Đài Hỏa Táng Du Sinh Tp. Đà Lạt.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Cụ Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông