TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ BỘI      

Thân mẫu Cha GIUSE NGUYỄN TIẾN ĐẠT,

Phó xứ Đạ Tông, Giáo hạt Đức Trọng  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 16 giờ 15, thứ bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2016,

tại tư gia, Giáo xứ Lạc Lâm, Giáo hạt Đơn Dương.

Hưởng thọ 77 tuổi.

 

·         Nghi thức nhập liệm lúc 08 giờ 30,

Chúa nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Lạc Lâm

lúc 05 giờ 15, thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2016.

·         An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Lạc Lâm.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông