TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN MƯỜI  

Thân phụ nữ tu :

- Maria Nguyễn Thị Thúy Trinh

thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu ;

-Maria Nguyễn Thị Thùy Trang

thuộc Hội dòng Chúa Ba Ngôi

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 14 giờ 20, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2016,

tại tư gia, giáo xứ Lạc Lâm, giáo hạt Đơn Dương

Hưởng thọ 71 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Lạc Lâm

lúc 05 giờ 00, thứ ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ lạc lâm.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Gioan baotixita sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông