TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ tu MARIE THÁNH THỂ NGUYỄN THỊ THỌ

thuộc Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Sài Gòn

(là chị của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn)         

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 15 giờ 20, thứ sáu, ngày 08 tháng 7 năm 2016

tại Đan viện Cát Minh Thánh Giuse Sài Gòn

Hưởng thọ 93 tuổi, 65 năm khấn dòng.

·         Nghi thức tẫn liệm

Lúc 15 giờ 00, thứ bẩy, ngày 09 tháng 7 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại Nguyện đường Đan viện Cát Minh Thánh Giuse                     

lúc 07 giờ 00, thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016.

·         An táng tại Đan viện.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Marie Thánh Thể sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.