TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố TÊRÊXA NGUYỄN THỊ BẨY         

Thân mẫu nữ tu Anna Đỗ Thị Thùy Vân

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt - Cộng đoàn Ánh Sao

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 03 giờ 05, Chúa Nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2016,

tại tư gia, giáo xứ Thanh Sơn, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân lộc.

Hưởng thọ 79 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm lúc 18 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thanh Sơn

lúc 05 giờ 00, thứ ba, ngày 09 tháng 8 năm 2016.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thanh Sơn.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Têrêxa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông