TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố ĐAMINH MARIA HOÀNG VĂN TẢI        

Thân phụ thầy phó tế Maximiliano Kolbe Hoàng Phú Doãn

thuộc Hội dòng Đức Mẹ Đồng Công, Thủ Đức  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 09 giờ 45, thứ ba, ngày 09 tháng 8 năm 2016,

tại tư gia, giáo xứ Tân Bùi, Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Hưởng thọ 99 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm lúc 08 giờ 00, thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Bùi

lúc 05 giờ 00, thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2016.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Bùi.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Đaminh Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông