TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ THUẦN          

Thân mẫu 2 cha :   

-     Gioan TC Nguyễn Phước, OFM.

-     Anselme Nguyễn Hải Minh, OFM.  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 21 giờ 20, Chúa nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016,

tại tư gia, số 51 Anna phường 5, Tp. Đà Lạt,

thuộc giáo xứ Du Sinh, giáo phận Đà Lạt.

Hưởng thọ 99 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm tại tư gia   lúc 15 giờ 00, thứ hai, ngày 22 tháng 8 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Du Sinh

lúc 08 giờ 00, thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2016.

·         Sau đó hỏa táng tại đài hỏa táng nghĩa trang Du Sinh Tp. Đà Lạt.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông