TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Cha PHAOLÔ MARIA TRƯƠNG DANH PHẨM, CMC

thuộc Dòng Đức Mẹ Đồng Công, cộng đoàn Tân Phú, Di Linh         

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 14 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2016

tại Dòng Đức Mẹ Đồng Công – Thủ Đức

Hưởng thọ 63 tuổi, 21 năm khấn dòng và 5 năm linh mục.

·         Nghi thức tẫn liệm tại Nhà Mẹ, Thủ Đức, Tp. HCM

Lúc 20 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại Nguyện đường Hội Dòng                   

lúc 05 giờ 30, thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Phaolô Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông