Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc

  kính báo :

Cha GIUSE TRẦN THÀNH CÔNG

đã an nghỉ trong Chúa lúc 9 giờ 00, thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2016

tại Bệnh viện Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh ;

hưởng thọ 81 tuổi, 49 năm linh mục.

Cha GIUSE

·                     Sinh năm 1936 tại Giáo xứ Hai Giáp, Hải Hậu, Giáo phận Bùi Chu

·                                         Thụ phong linh mục :       ngày 29 tháng 4 năm 1967 tại Sàigòn.

·                                         06/1967 – 11/1967 :       Phó xứ Thánh Mẫu, Bảo Lộc

·                                         11/1967 –  07/1971:       Phó xứ Tân Bùi, Bảo Lộc

·                                         07/1971 – 07/1973 :       Quản xứ Phát Chi – Cầu Đất, Đà Lạt

·                                         08/1973 – 09/1993 :       Quản Xứ Hòa Phát, Bảo Lộc

·                                         09/1993 – 02/2013 :       Quản xứ Thiện Lộc, Bảo Lộc

·                                         20/02/2013 đến nay:      Nghỉ hưu và chữa bệnh tại gia đình, Gx. Chợ Cầu, Tp. HCM

 

-              Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 17 giờ 00

          thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2016 tại Nhà thờ Giáo xứ Thiện Lộc, Bảo Lộc.

-              Thánh lỄ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Thiện Lộc

          lúc 09 giờ 00, thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016.

-              An táng tại Nghĩa trang Linh mục, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha GIUSE  và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc

đồng kính báo.


Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Giuse theo qui định của Giáo phận.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông