TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NHỨT

Thân mẫu Đan sĩ Phó tế PHÊRÔ-DŨNG VÕ HOÀNG DŨNG

Thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương,

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 01 giờ 10, thứ bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2016

tại tư gia thuộc giáo xứ Châu Sơn, giáo hạt Đơn Dương.

Hưởng thọ 80 tuổi.

       Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 10 giờ 00, thứ bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2016

       Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Châu Sơn

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 07 tháng 11 năm 2016.

         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Châu Sơn.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông