TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố Phanxicô Nguyễn Chóc       

Thân phụ nữ tu Anna Nguyễn Thị Hường

Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 10 giờ 30, thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2016,

tại tư gia, giáo họ Fatima, giáo xứ Phú Hiệp, giáo hạt Di Linh 

Hưởng thọ 90 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm tại tư gia lúc 09 giờ 00, thứ bẩy, ngày 24 tháng 12 năm 2016

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Phú Hiệp

lúc 05 giờ 00, thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2016.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Phú Hiệp.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Phanxicô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông