TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố PHAOLÔ CAO MINH ĐỨC

Thân phụ :

-     Nữ tu MARIA CAO THỊ LÂM,

thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa,

-     Tu Sĩ PHAOLÔ CAO VĂN ĐỒNG,

thuộc Dòng Xitô Phước Lý,

đã an nghỉ trong Chúa,

lúc 17 giờ 00, thứ ba, ngày 03 tháng 01 năm 2017

tại tư gia thuộc giáo xứ Đại Lộc, giáo hạt Bảo Lộc.

Hưởng thọ 74 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia

lúc 07 giờ 30, thứ tư, ngày 04 tháng 01 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Đại Lộc

lúc 08 giờ 00, thứ năm, ngày 05 tháng 01 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Đại Lộc.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố PHAOLÔ sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông