Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương chúng con xin Kính Báo:

Thầy Đan Sĩ Cyrillus Nguyễn Văn Khiên đã được Chúa gọi về lúc: 4 giờ sáng, Thứ Tư  ngày 11 - 01 - 2017 tại Bệnh Viện Charllott (Mỹ)Xin Quý Đức Giám Mục, Quý Cha và cộng đoàn dân Chúa hợp ý cầu nguyện cho Thầy Đan Sĩ Cyrillus Nguyễn Văn Khiên sớm hưởng tôn nhan Chúa. 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông