TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE LÊ VĂN XUYÊN         

Thân phụ tu sĩ Phêrô Lê Văn Kiện

Thuộc Hội Dòng Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa, giáo phận Đà Nẵng

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 0 giờ 30, thứ ba, ngày 24 tháng 01 năm 2017

tại tư gia, giáo xứ Tân Bình, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà lạt. 

Hưởng thọ 75 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm tại tư gia   lúc 15 giờ 00, thứ ba, ngày 24 tháng 01 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Bình

lúc 07 giờ 00, thứ năm, ngày 26 tháng 01 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Bình.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông