TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố TÔMA NGUYỄN HỮU      

Thân phụ nữ tu Maria Goretti Nguyễn Thị Kim Nhung

thuộc Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, giáo phận tp.HCM

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 15 giờ 10, thứ Hai, ngày 06 tháng 02 năm 2017

tại tư gia, giáo xứ Tân Hóa, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. 

Hưởng thọ 69 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm tại tư gia lúc 06 giờ 00, thứ Ba, ngày 07 tháng 02 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Hóa

lúc 05 giờ 00, thứ Năm, ngày 09 tháng 02 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Hóa.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Tôma sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông