TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN NHẬT  

Thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị An Hòa

thuộc Hội Dòng MTG Đà Lạt, cộng đoàn Lộc An

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 19 giờ 45, Chúa Nhật, ngày 19 tháng 02 năm 2017

tại tư gia, giáo xứ Kim Phát, giáo hạt Giang Sơn, Gp. Ban Mê Thuột. 

Hưởng thọ 81 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm tại tư gia lúc 18 giờ 00, thứ Hai, ngày 20 tháng 02 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Kim Phát

lúc 08 giờ 00, thứ Ba, ngày 21 tháng 02 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Kim Phát.

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông