TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE BÙI VĂN QUỲNH      

Thân phụ nữ tu Mađalêna Bùi Thị Bích Huyền

thuộc Dòng MTG Đà Lạt, cộng đoàn Trinh Vương, Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 05 giờ 40, thứ Sáu, ngày 17 tháng 03 năm 2017

tại tư gia, giáo xứ Tân Hà, giáo hạt Bảo Lộc. 

Hưởng thọ 79 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm tại tư gia lúc 18 giờ 00, thứ Sáu, ngày 17 tháng 03 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Hà

lúc 06 giờ 30, thứ Hai, ngày 20 tháng 03 năm 2017.

·         Sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Hà

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông