TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố MARIA TRẦN THỊ HƯỜNG  

Thân mẫu Cha VINH SƠN ĐỖ QUANG DUNG

Quản xứ Diom, Giáo Hạt Đơn Dương,

đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 10,

Chúa Nhật, ngày 02 tháng 04 năm 2017

tại tư gia, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến, Giáo hạt Bảo Lộc. 

Hưởng thọ 89 tuổi. 

·        Nghi thức nhập quan tại tư gia
lúc 19 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 02 tháng 04 năm 2017

·        Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến

lúc 07 giờ 00, thứ ba, ngày 04 tháng 04 năm 2017.

·        An Táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố MARIA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông