Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc

  kính báo :

Cha ANPHONGSÔ NGUYỄN VĂN LUẬN

đã an nghỉ trong Chúa lúc 19 giờ 30, thứ bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017

tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận Đà Lạt ;

hưởng thọ 82 tuổi, 52 năm linh mục.

Cha ANPHONGSÔ

-      Sinh ngày 08 tháng 7 năm 1935 tại Trác Bút, Duy Tiên, Hà Nam.

-                   Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1965 tại Sàigòn.

-    1965 – 1966 :       Giáo sư Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt.

-    1966 – 1968 :       Phó xứ Chính Tòa Đà Lạt.

-    1968 – 1972 :       Tuyên úy Dân Y viện Đà Lạt.

-    1972 – 1975 :       Tuyên úy Tiểu khu Tuyên Đức.

-    1975 – 1981 :       Học tập.

-    1981 – 1995 :       Tòa Giám mục Đà Lạt.

-    1995 – 2000 :       Quản xứ Lạc Nghiệp, Đơn Dương.

-    2000 đến nay :      Nghỉ bệnh tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận.

§  Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 15 giờ 00,

o   Chúa Nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2017 tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận.

§  Thánh lỄ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh,

o   lúc 09 giờ 30, thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017.

§  An táng tại Nghĩa trang Linh mục, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha ANPHONGSÔ,

và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc

đồng kính báo.


Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ

cầu cho Cha Anphongsô theo qui định của Giáo phận.


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông