TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE NGUYỄN VĂN DỰ     

Thân phụ

Cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng

Phó xứ Đạ Tông, giáo hạt Đức Trọng

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 20 giờ 00, thứ Tư, ngày 19 tháng 4 năm 2017

tại tư gia giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến, giáo hạt Bảo Lộc

Hưởng thọ 74 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm tại tư gia lúc 18 giờ 00, thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến

lúc 07 giờ 00, thứ Bẩy, ngày 22 tháng 4 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông