“Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20)

 

CÁO PHÓ

 

“Trong niỀm tin vào Chúa Kitô khỔ nẠn và PhỤc Sinh”

Viện Phụ và Cộng đoàn Châu Sơn Đơn Dương trân trọng kính báo:

Đan sĩ Linh mục Maria Phanxicô Assisiô Lê Văn Thành

 

 

Sinh ngày: 05 - 01 - 1956 tại Điện Bàn - Quảng Nam

Nhập dòng: 04 - 11 - 1974

Mặc Áo Dòng: 30 - 03 - 1975

Khấn lần đầu: 21 - 08 - 1977

Khấn trọn: 15 - 08 - 1982

Linh mục: 03 - 12 - 1999

vừa được Chúa gọi về vào lúc 10g20, ngày 03 - 05 - 2017, tại Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương.

Hưởng thọ: 61 tuổi.

Nghi thức Nhập Quan: 14g00 ngày 03.05.2017.

Thánh lễ An Táng sẽ cử hành vào lúc 14g00 Thứ Năm ngày 04 tháng 05 năm 2017 tại nguyện đường Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn.
Địa chỉ: xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó an táng tại nghĩa trang Đan viện.

Kính xin quý Đức Cha, quý Viện Phụ, quý Viện Trưởng, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý vị cầu nguyện cho Đan sĩ Linh mục Phanxicô Assisiô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.     

 

Viện phụ và Cộng đoàn Châu Sơn đồng kính báo.

 

 

* Quý Cha đồng tế xin mang lễ phục tím