TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA LÊ THỊ ĐỎ           

Thân mẫu

Nữ tu Maria Trịnh Thị Chung

Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương – Bùi Môn

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 11 giờ 00, thứ Sáu, ngày 09 tháng 6 năm 2017

tại tư gia giáo xứ Du Sinh, P5, Tp. Đà Lạt.

Hưởng thọ 92 tuổi.

 

·         Nghi thức tẫn liệm tại tư gia lúc 06 giờ 00, thứ Bẩy, ngày 10 tháng 6 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Du sinh lúc 05 giờ 15, thứ Hai, ngày 12 tháng 6 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Du Sinh.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông