TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

           Nữ tu TÊRÊXA PHAN THỊ (THÙY) DÂNG

         thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt         

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 19 giờ 50, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

tại tư Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hưởng thọ 70 tuổi, 46 năm Khấn Dòng.

·         Nghi thức tẫn liệm  

    lúc 15 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 24 tháng 6 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại Nguyện Đường Hội Dòng, Lộc Thanh                  

lúc 06 giờ 30, Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang Hội Dòng

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn  Nữ tu Têrêxa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông