TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIUSE TRẦN VĂN BẢO

Nghĩa Tử Dòng La San (AFSC)         

Thân phụ

- Cố linh mục Phanxicô Xaviê Trần Xuân Thứ

- Sư Huynh Gioan Trần Văn Ba FSC.

                Thuộc Dòng Lasan, cộng đoàn Đà Lạt

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 03 giờ 45, Thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017

tại tư gia giáo xứ Ba Làng, giáo phận Nha Trang.

Hưởng thọ 102 tuổi.

 

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Ba Làng lúc 09 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Ba Làng.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông