TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Ông Cố GIOAN BOSCO LÊ ĐỨC PHƯỢNG     

Thân phụ

Nữ tu Maria Lê Kim Hằng

thuộc Hội Dòng MTG Đà lạt, cộng đoàn Trinh Vương Đà Lạt  

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 19 giờ 45, Thứ Sáu, ngày 07 tháng 7 năm 2017

tại tư gia giáo xứ Vinh Đức, Giáo Hạt Buôn Hồ, giáo phận Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 59 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 19 giờ 30, Thứ Bẩy, ngày 08 tháng 7 năm 2017

·         Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Vinh Đức lúc 04 giờ 30, Thứ Hai, ngày 10 tháng 7 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Đức.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Ông Cố Gioan Bosco sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông