TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

 

 

 

HIỆP THÔNG

 

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn,

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Bà Cố ANNA TRỊNH THỊ ĐÀO          

Thân mẫu

Thầy Giuse Trần Quốc Hùng (Đã vĩnh khấn)

thuộc Dòng Camilô, Nhà Chính Việt Nam, Tam Bình, Thủ Đức. 

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 4 giờ 00, Thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017

tại tư gia giáo xứ Đại Lộc, giáo phận Đà Lạt

Hưởng Dương 50 tuổi.

·         Nghi thức nhập quan tại tư gia lúc 15 giờ 30, Thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 2017

·         Thánh lễ Đồng Tế an táng tại nhà thờ giáo xứ Đại Lộc lúc 05 giờ 00, Thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017.

·         An táng tại nghĩa trang giáo xứ Đại Lộc.

Kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

cho Bà Cố Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

 

 

 

 


Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông