HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀ LẠT

115 Lê Lợi – Xã Lộc Thanh

TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt kính báo

 

            

Nữ tu MARIA BÙI THỊ VĨNH

 

 

·         Sinh ngày 04 tháng 08 năm 1926  tại Điền Hộ – Thanh Hoá

·         Khấn Lần Đầu ngày 02 tháng 02 năm 1946

·         Khấn Trọn Đời ngày 02 tháng 02 năm 1952

·         Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1971

·         Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 1996

·         Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2006

·         Kim Cương Khấn Dòng ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

Đã được Chúa gọi về lúc 02g40

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 07 năm 2017

Tại Nhà Nghỉ Dưỡng Hội Dòng

Hưởng thọ 91 tuổi   71 năm Khấn Dòng.

 

Nghi thức Tẫn Liệm lúc 14g30 Thứ Sáu ngày 21 tháng  07 năm 2017

 

Thánh lễ An Táng lúc 06g30 Thứ Bảy,

ngày 22 tháng  07 năm 2017  tại Nguyện Đường Hội Dòng

(115 Lê Lợi – Lộc Thanh – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng).

An táng tại nghĩa trang Hội Dòng.

   

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ,

Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha,

Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị  MARIA  của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

 

Hội Dòng xin chân thành cảm tạ

Kính Báo

Hội Dòng MTG Đà Lạt